100000264
אמיר
מ₪1,850    לפעילות
100000251
-
מ₪245    למשתתף
100000099
אורה
מ₪1,750    לפעילות
100000066
מוני
מ₪438    למשתתף
100000304
לידור
₪250    למשתתף
100000129
אלעד
מ₪145    למשתתף
100000309
ירדן
100000056
מיטל
₪4,585    ליחידה
100000007
דנה
מ₪3,450    לפעילות
100000064
מיטל
₪5,900    ליחידה
100000208
קרן
מ₪105    למשתתף
beexil605870882763
אבנר
₪50    למשתתף
100000079
דוד
מ₪109    למשתתף
100000090
דור
₪8,200    לפעילות
100000092
דוד
₪1,200    לפעילות
100000100
אורה
מ₪1,900    לפעילות
beexil503884260499
מוני
מ₪230    למשתתף
100000059
עדי
מ₪218    למשתתף
100000098
אורה
מ₪1,500    לפעילות
100000013
רונן
₪11,700    לפעילות
beexil863833695338
אמיר
מ₪2,700    לפעילות
beexil736915180187
דור
מ₪100    למשתתף
100000253
אפרת
₪115    למשתתף
beexil552545108550
בר
מ₪320    למשתתף
100000043
עדן
מ₪287    למשתתף
100000190
מוני
מ₪230    למשתתף
beexil679721795726
?
מ₪275    למשתתף
beexil640914554954
יובל
מ₪3,700    לפעילות
beexil282812759604
יובל
מ₪3,160    לפעילות
beexil758982604064
יובל
מ₪2,750    לפעילות
beexil524201531061
יובל
מ₪2,240    לפעילות
100000205
קרן
מ₪79    למשתתף
100000185
יעל
₪153    למשתתף
beexil519183454442
גיל
מ₪130    למשתתף
beexil467529908958
עדי
מ₪112    למשתתף
100000183
יעל
₪1,850    לפעילות
beexil793234065848
עדי
₪90    למשתתף
beexil108553530281
אלה ^
מ₪320    למשתתף
beexil5942153819
אלה ^
מ₪459    למשתתף
100000182
יעל
₪110    למשתתף
beexil224100139190
אלה ^
מ₪389    למשתתף
beexil108875506490
אלה ^
מ₪459    למשתתף
beexil175503842713
אלה ^
מ₪403    למשתתף
beexil710990828679
אלה ^
מ₪785    למשתתף
beexil732467018284
גיל
מ₪95    למשתתף
beexil709069077641
גיל
מ₪80    למשתתף
beexil760588311382
אמיר
מ₪1,850    לפעילות
beexil912272075139
אמיר
מ₪1,850    לפעילות
beexil83534594773
אמיר
₪1,850    לפעילות
beexil534346425323
משה
מ₪1,790    לפעילות
100000020
אלון
מ₪5,750    לפעילות
100000024
יעקב
מ₪326    למשתתף
100000025
יעקב
מ₪365    למשתתף
100000026
יעקב
מ₪296    למשתתף
100000087
דנית
₪308    למשתתף
100000086
דנית
מ₪2,400    לפעילות
100000075
מוני
מ₪3,700    לפעילות
100000124
יונתן
₪3,699    לפעילות
beexil338445926936
?
מ₪194    למשתתף
beexil826340887493
נדב
₪245    למשתתף
100000029
ירוק
₪196    למשתתף
100000250
אלי
מ₪225    למשתתף
100000249
אלי
מ₪148    למשתתף
100000252
-
₪245    למשתתף
100000279
עידו
₪190    למשתתף
100000277
יעל
מ₪339    למשתתף
100000298
יעל
100000302
שרון
מ₪4,300    לפעילות
100000308
ירדן
100000306
גיא